Keychron V6 Keycap Size

Below is the Keychron V6 / V6 Max Keycap Size.

Keycap size of Keychron V6