Keychron V10 Keycap Size

Below is the Keychron V10 / V10 Max Keycap Size.

 Keychron V10 Keycap Size